Związkowe rady pracowników działają do końca swojej kadencji

www.sxc.hu
Ale tylko te stare, desygnowane jeszcze przez związki zawodowe. Nowe przedstawicielstwa od 8 lipca mogą być wybierane tylko bezpośrednio przez załogę
Tak wynika z ustawy z 22 maja 2009 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315395]o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 97, poz. 805)[/link]. Wchodzi ona w życie 8 lipca tego roku.[srodtytul]Były trzy drogi[/srodtytul]Stało się tak wskutek zakwestionowania w ubiegłym roku niektórych przepisów pierwotnej ustawy o radach pracowników przez Trybunał Konstytucyjny. Gdyby Sejm nie zdążył z uchwaleniem zmian i opublikowaniem ich w Dzienniku Ustaw przed 8 lipca br., to rady wybrane z desygnacji związku, a takich według danych resortu pracy jest cztery razy więcej niż ustanowionych wyłącznie przez podwładnych, kończyłyby działalność 8 lipca 2009 r.Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=181671]o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550 ze zm., dalej ustawa) [/link]nakazywała utworzenie u niemal wszystkich pracodawców prowadzącyc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL