Pracownicy muszą mieć zdrowe i bezpieczne warunki pracy

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Pracodawca od 3 lipca będzie zobowiązany zgłosić inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Ten obowiązek spoczywać też będzie na lekarzu, który zajmuje się rozpoznawaniem takich schorzeń
Jest to zgodne z wchodzącą w piątek, 3 lipca, w życie[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4DF1BB0A392743CEAC4417BC3F5738C8?id=315913] nowelizacją kodeksu pracy z 22 maja 2009 r. (DzU nr 99, poz. 825)[/link]. Wskazuje ona ponadto, że wspomnianego zgłoszenia będzie mógł dokonać także sam podwładny lub były pracownik.Nowelizacja wprowadza także do kodeksu pracy definicję choroby zawodowej (dotychczas była ona zawarta w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Takie schorzenie musi być w wykazie chorób zawodowych (umieszczonym w nieprzygotowanym jeszcze przez rząd rozporządzeniu), jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym.Ponadto [b]pracodawca musi przez dziesi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL