fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Koszty adwokackie w sporze z ZUS o niezapłacone składki

Rzeczpospolita
O stawkach za zastępstwo procesowe piszą - Monika Pawłowska-Radzimierska, sędzia sądu rejonowego, delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz Patrick Radzimierski, radca prawny współpracujący z kancelarią SALANS
Rozbieżności w praktyce sądów wywołuje kwestia kosztów zastępstwa procesowego w sprawach z odwołania od decyzji ZUS obciążającej członka zarządu spółki z o.o. za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Przepisy § 6 dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie i radcowskie ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A59D654B63054A4B649BCBC84AC72C8C?id=167044]DzU z 2002 r. nr 163, poz. 1348[/link] i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=167045]1349[/link]; dalej łącznie jako rozporządzenie) statuują normy o charakterze ogólnym, które wprowadzają co do zasady stosowanie stawek minimalnych uzależnionych od wartości przedmiotu sporu, także w sprawach „z zakresu ubezpieczeń społecznych” (tytuł rozdziału 3: Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych). ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA