fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 27 czerwca 2009

[srodtytul]POLICJA: UMUNDUROWANIE[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 listopada 2001 roku w sprawie umundurowania policjantów zastąpiło nowe z 20 maja 2009 roku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314374]DzU nr 90, poz. 738[/link])
[srodtytul]PASZPORTY[/srodtytul]
- zmiany w ustawie o dokumentach paszportowych polegają głównie na dodaniu nowych przepisów dotyczących danych biometrycznych, którymi są m.in. odciski palców ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314991]DzU nr 95, poz. 791[/link])
- zmienione 23 czerwca rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315915]DzU nr 99, poz. 836[/link])
[srodtytul]UMOWY MIĘDZYNARODOWE[/srodtytul]
- traci moc podpisane 3 października 1978 r. porozumienie między rządami PRL i ZSRR o wzajemnym przekazaniu działek gruntu pod budowę ośrodków technicznych współdziałających w obsłudze maszyn, urządzeń i aparatury, dostarczanych we wzajemnej wymianie handlowej, i o warunkach budowy tych ośrodków (MP nr 70, poz. 632)
[srodtytul]ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH[/srodtytul]
- od 26 czerwca obowiązuje zmienione rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315931]DzU nr 99, poz. 832[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA