fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Pięć punktów, od których zależy kariera w służbie cywilnej

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Co najmniej siedem miesięcy pracy ma obejmować pierwsze sprawozdanie, jakie musi złożyć pracownik podlegający pierwszej ocenie w służbie cywilnej
W tym raporcie podaje m.in.
- dominujące zadania z opisu stanowiska pracy i ewentualnie inne zadania, które wykonywał w trakcie tego okresu,
- problemy, z którymi spotkał się przy wykonywaniu zadań, i sposób ich rozwiązania,
- zdobyte nowe umiejętności i wiedzę,
- wnioski dotyczące usprawnienia sposobu wykonywania zadań.
To sprawozdanie będzie elementem badania jego postawy zawodowej. Od 18 czerwca obowiązuje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314866]rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (DzU nr 94, poz. 772)[/link]. A wszystko po to, aby stworzyć profesjonalny korpus służby cywilnej.
Podczas tej pierwszej kwalifikacji bezpośredni przełożony omawia z ocenianym:
- jego postawę, zaangażowanie i relacje ze współpracownikami,
- postępy w pracy i terminowość wykonywania zadań,
- wynik egzaminu ze służby przygotowawczej, jeżeli oceniany musiał do niego przystąpić,
- sprawozdanie złożone przez ocenianego,
- kierunki dalszego rozwoju zawodowego i potrzeby szkoleniowe ocenianego oraz przyznaje pierwszą ocenę.
Jest ona średnią arytmetyczną ocen cząstkowych w pięciopunktowej skali: od jednego punktu – znacznie poniżej oczekiwań, do pięciu punktów – znacznie powyżej oczekiwań.
Rozporządzenie zawiera szczegółowe wzory formularzy i arkuszy niezbędnych do wystawienia pierwszej noty.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA