Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 25 maja 2009 r. na pytanie "Rz" w sprawie zmiany wartości początkowej amortyzowanej nieruchomości

W świetle art. 22c pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=55B6D3A8436535AC560224F11EC970A3?id=80474]ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz.176, z późn. zm.)[/link] budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, podlegają amortyzacji, jeżeli podatnik podejmie decyzję o ich amortyzowaniu.Wartość początkową tych składników majątku podatnicy mogą ustalić zgodnie z ogólnie obowiązującymi w tym zakresie zasadami, albo w sposób „uproszczony”.Zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy wartość początkową środków trwałych (w tym budynków i lokali mieszkalnych) oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) uważa s...
Źródło: Ministerstwo Finansów

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL