fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Możliwe jest przywrócenie do pracy nawet po kilku miesiącach

Zgłoszenie gotowości do pracy może być dokonane przez każde zachowanie pracownika dostatecznie wyrażające zamiar powrotu do pracy
Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony bez uzasadnienia lub z naruszeniem przepisów, może wystąpić do sądu z żądaniem przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach
Pracownik może się odwołać od wypowiedzenia do sądu pracy w ciągu siedmiu dni od otrzymania wypowiedzenia i żądać przywrócenia do pracy.Oczywiście, aby domagać się przywrócenia do pracy lub zasądzenia odszkodowania, nie wystarczy tylko samo wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony. To wypowiedzenie musi nastąpić z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu lub musi być nieuzasadnione.[srodtytul]Konieczny warunek[/srodtytul][b]Aby możliwe było przywrócenie pracownika do pracy, musi on zgłosić gotowość do niezwłocznego jej podjęcia. Ma na to siedem dni od dnia przywrócenia przez sąd do pracy[/b], chyba że przekroczenie tego terminu wynika z przyczyn niezależnych od pracownika.Za dzień przywrócenia do pracy uważa się dzień, w którym orzeczenie sądu stało się prawomocne. Zgłoszenie gotowości do podjęcia pracy nie wymaga zachowania szczególnej formy. Zgodnie z [b]wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 czerwca 1998 r. (I PKN 161/98)[/b] zgłoszenie gotowości do pracy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA