Odpowiedź GIP w sprawie zasad udzielania urlopu na żądanie pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie czasu pracy (GPP-110-4560-38/09/PE/RP)

W myśl przepisów art.167[sup]2[/sup] k.p. pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym do 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Przepisy Kodeksu pracy nie zawierają żadnych ograniczeń w udzielaniu takiego urlopu pracownikom zatrudnionym w równoważnym systemie czasu pracy. Pracownik zatrudniony w takim systemie czasu pracy może wystąpić o urlop we wskazanym przez siebie terminie, a pracodawca nie może odmówić udzielenia mu tego urlopu. Zgłoszenie żądania udzielenia urlopu pracownik musi zgłosić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.Zasady udzielania urlopu na żądanie należy oderwać od ogólnych zasad udzielania urlopu, w tym od konsekwencji wynikających z udzielania urlopu w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy, w tym znaczeniu, że 4 dni urlopu na żądanie nie zawsze będą oznaczały 32 godziny. Istotą i celem urlopu na żądanie było umożliwienie pracownikowi czterokrotnej możliwości sk...
Źródło: Główny Inspektorat Pracy

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL