Wspólnicy likwidowanej spółki cywilnej odzyskają VAT

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Byłym wspólnikom zlikwidowanej spółki cywilnej przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, jeśli tylko nie ma nieprawidłowości mających wpływ na zobowiązanie podatkowe zlikwidowanej spółki
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 14 maja 2009 r., (sygn. VIII SA/Wa 126/09).[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Organy podatkowe odmówiły spółce cywilnej zwrotu VAT za luty 2006 r. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających zasadność zwrotu podatku organ I instancji ustalił, że spółka prowadziła działalność gospodarczą w okresie od września 2005 r. do lutego 2006 r., kiedy to nastąpiło zaprzestanie przez nią prowadzenia działalności gospodarczej.Spółka poinformowała o zaprzestaniu działalności organ I instancji, składając 9 marca 2006 r. na formularzu VAT-Z zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT z dniem 28 lutego 2006 r. oraz zgłoszenie aktualizacyjne (NIP-2). Zgłoszenie to stanowiło podstawę do wykreślenia spółki z rejestru podatników VAT. W związku z tym urząd skarbowy stwierdził, że zlikwidowanej spółce nie przysługuje zwrot podatku. Rację przyznała mu również izba skarbowa.W tej ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL