fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Tylko stronie fiskus zwróci wydatki związane ze stawiennictwem

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Organy podatkowe nie muszą uwzględniać wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa pełnomocnika spółki. Taki zwrot przysługiwałby bowiem tylko spółce
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 21 maja 2009 r., (sygn. I SA/Gl 147/09).[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Urząd skarbowy wezwał spółkę do dostarczenia osobiście (lub za pośrednictwem pełnomocnika) dokumentów potwierdzających prawo do odliczeń od dochodu darowizn wykazanych w zeznaniu CIT-8. Tak też się stało. Pełnomocnik wystąpił z wnioskiem o zwrot kosztów stawiennictwa. Organy podatkowe obu instancji odmówiły jednak.Stwierdziły, że pełnomocnicy stron nie są objęci art. 265 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CF462BE7BE4F84C890EB398B872D3A6F?id=176376]ordynacji podatkowej[/link]. Ich zdaniem zwrot kosztów – w zakresie odnoszącym się do rozpatrywanej sprawy – przysługuje jedynie w związku z osobistym stawiennictwem strony.W efekcie do WSA trafiła skarga.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Sąd jednak skargę oddalił. Stwierdził, że zgodnie z art. 265 § 1 pkt 1 i 2 ordynacji podatkowej do kosztów po...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA