Kto kontroluje zakładowy fundusz rehabilitacji

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Prowadzimy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Do niedawna byliśmy pewni, że prawidłowość jego funkcjonowania sprawdza Państwowa Inspekcja Pracy. Podobno jednak takie kompetencje ma urząd skarbowy. Czy to prawda?
[b]Tak.[/b] Prowadzący zakład pracy chronionej musi utworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.Środki funduszu są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określa, jakie środki tworzą fundusz i na co wolno je przeznaczać. Natomiast kontrola prawidłowości realizacji przepisów w tym zakresie należy do właściwych terenowo urzędów skarbowych.[i]Podstawa prawna:– art. 33 ust. 6[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3416062BFCECBC2BC1FFE8A5408C63C2?id=257066] ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóedn. DzU z 2008...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL