fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trzeba zapłacić odpisy mimo braku ZFŚS

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Pracodawca, który zrezygnował z tworzenia funduszu, ale nie zmienił zapisów regulaminu wynagradzania, zgodnie z którymi ma wypłacać pracownikom świadczenia socjalne, nie może zwolnić się z tego obowiązku
Dopóki regulamin wynagradzania nie zostanie zmieniony – w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem załogi, dopóty zakładowy fundusz świadczeń socjalnych musi być tworzony. Pracodawca nie może w inny sposób z niego zrezygnować. Nie usprawiedliwia go nawet jego trudna sytuacja finansowa.Rezygnacja z funduszu bez zmiany zapisów regulaminu wynagradzania nie tylko stanowi wykroczenie, ale także powoduje konieczność dokonania wpłaty odpisów należnych za okres od podjęcia decyzji o rezygnacji do czasu zmiany regulaminu.Wysokość odpisu na fundusz nie jest jednakowa dla każdego pracodawcy. Zależy od liczby osób zatrudnionych w firmie. Zasady liczenia pracowników określa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5C7221E678B63D2958977D9D6D4107FE?id=71427]rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 14 marca 1994 r. (DzU nr 43, poz. 168 ze zm.)[/link].Zgodnie z nim do obliczania odpisu podstawowego bierze się pod uwagę przeciętną plan...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA