fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy stosować w firmie standardy rachunkowości

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Większość przedsiębiorstw sporządza sprawozdania finansowe, opierając się tylko na ustawie o rachunkowości. Tymczasem w sprawach nieuregulowanych w jej przepisach warto się odwołać do krajowych i międzynarodowych standardów
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=25C6E150D398CA2C5F24485A2EF01EC9?id=166037]Ustawa o rachunkowości[/link] dzieli firmy na dwie grupy. Zdecydowana większość to podmioty, które prowadzą księgi i sporządzają sprawozdania finansowe tylko na podstawie jej przepisów. Dopiero jeśli nie regulują one jakiegoś zagadnienia, to mogą stosować standardy. Warto zwrócić uwagę na brzmienie art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Wynika z niego, że jeśli firma decyduje się na przyjęcie w polityce rachunkowości (dokumencie opisującym m.in. zasady prowadzenia ksiąg) regulacji wynikających ze standardów, to w pierwszej kolejności powinna stosować krajowe. Dopiero gdy nie znajdzie w nich odpowiedzi na swój problem, może jej szukać w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.[srodtytul]Rachunek przepływów pieniężnych[/srodtytul]Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych zobowiązane są jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podl...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA