Akty prawne

Obowiązują od 22 maja 2009

[srodtytul]ENERGETYKA[/srodtytul]
- znowelizowane 20 lutego Prawo energetyczne ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310173]DzU nr 69, poz. 586[/link]) [srodtytul]PODATKI[/srodtytul]
- zmienione 5 marca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310175]DzU nr 69, poz. 587[/link]) [srodtytul]ZNAKI SIŁ ZBROJNYCH[/srodtytul] - z tej samej daty pochodzi modyfikacja ustawy o znakach Sił Zbrojnych RP ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310161]DzU nr 69, poz. 588[/link]) [srodtytul]POMOC SPOŁECZNA[/srodtytul] - w ustawie o pomocy społecznej w art. 8 (wymienia, kto ma prawo do świadczeń pieniężnych) w ust. 5 zmienił się pkt 2 dotyczący obliczania dochodu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310168]DzU nr 69, poz. 590[/link]) [srodtytul]NASIENNICTWO[/srodtytul] - w ustawie o nasiennictwie korekty objęły tylko załączniki nr 1 – 3 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310148]DzU nr 69, poz. 591[/link]) [srodtytul]KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO[/srodtytul] - dwukrotnie, tego samego dnia, tj. 19 marca Sejm wprowadził zmiany do kodeksu postępowania cywilnego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310159]DzU nr 69, poz. 592[/link] – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310152]593[/link]) [srodtytul]PORĘCZENIA SKARBU PAŃSTWA[/srodtytul] - ustawa o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych w art. 5 powiększyła się o ust. 1a i 1b ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310150]DzU nr 69, poz. 594[/link]) [srodtytul]INFORMACJE KRYMINALNE[/srodtytul] - znowelizowana 2 kwietnia ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych; w związku z nią zmiany objęły również następujące ustawy: o ewidencji ludności i dowodach osobistych; o ubezpieczeniu społecznym rolników; o lasach; o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; o dokumentach paszportowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310166]DzU nr 69, poz. 595[/link]); [srodtytul]EMERYTURY I RENTY[/srodtytul] - zmodyfikowana dzień później ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310157]DzU nr 69, poz. 596[/link]); [srodtytul]ZAWODY REGULOWANE[/srodtytul] - rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310163]DzU nr 69, poz. 598[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL