fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

PIP czuwa nad bezpieczeństwem usuwania odpadów

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Będziemy usuwać odpady azbestowo-cementowe po budowie. Czy to prawda, że powinniśmy o tym poinformować inspektora pracy?
[b]Tak.[/b] Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, pracodawca mający zamiar wykonywania robót polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu takich wyrobów powinien go zgłosić przed ich rozpoczęciem właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, oraz właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.Takie zgłoszenie powinno zawierać:- rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest,- termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,- adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, z których będą usuwane wyroby zawierające azbest,- kopię aktualnej oceny stanu wyrobów, które będą usuwane,- określenie liczby pracowników, którzy będą wykonywać prace w kontakcie z azbestem.[i]Podstawa prawna:– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3B30424C599E7D3376F2C192FE911027?id=173013]rozporządzenie minis...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA