Co po znalezieniu niezaksięgowanych faktur

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Firma X w 2007 r. nie zaksięgowała dwóch swoich faktur sprzedaży na około 2000 zł. Faktury zostały znalezione w 2009 r. Czy można je zaksięgować i rozliczyć w 2009 r. podatek dochodowy, wystawiając duplikaty tych faktur? Czy należy cofnąć się do 2007 r. i skorygować wszystkie deklaracje i rozliczenia?
W tej sytuacji konieczna jest korekta zeznania rocznego złożonego za 2007 r.Jak wynika z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. W świetle tego przepisu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej powstają niezależnie od tego, czy faktury (bądź inne dokumenty dotyczące tych przychodów) zostaną przez podatników zaksięgowane (w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych), czy nie.Zatem w firmie X powstał w 2007 r. przychód, który nie został wykazany w zeznaniu za ten rok (ale wcześniej, przy ustalaniu zaliczek na podatek). Jedynym sposobem naprawy tego błędu jest złożenie korekty zeznania rocznego za 2007 r. (i zapłata odsetek za zwłokę, gdyż niewykazanie przychodów spowodowało powstanie zaległości podatkowej). Nie jest dopuszczalna naprawa błędu na bieżąco, tj. przez uwzględnienie odnalezionych faktur w rozlic...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL