Akty prawne

Obowiązują od 20 maja 2009

[srodtytul]ŻOŁNIERZE ZAWODOWI[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra obrony narodowej o warunkach i trybie korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309923]DzU nr 67, poz. 565[/link]) [srodtytul]WZORY ELEKTRONICZNE[/srodtytul]
- minister spraw wewnętrznych i administracji zmienił swoje rozporządzenie na temat warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309935]DzU nr 67, poz. 567[/link]) [srodtytul]BOR[/srodtytul] - oraz w sprawie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309913]DzU nr 67, poz. 568[/link]) [srodtytul]OPŁATY KONSULARNE[/srodtytul] - także minister spraw zagranicznych zmodyfikował swoje rozporządzenie, które dotyczy opłat konsularnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=311453]DzU nr 74, poz. 635[/link]) [srodtytul]INWESTYCJE DROGOWE[/srodtytul] - zmieniony częściowo załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=311587]DzU nr 75, poz. 637[/link]) [srodtytul]INNOWACYJNA GOSPODARKA[/srodtytul] - minister gospodarki określił przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” 2007 – 2013 na wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki; zastąpiło ono ubiegłoroczne rozporządzenie na ten sam temat ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=311584]DzU nr 75, poz. 638[/link]) [srodtytul]SĄDY I PROKURATURA[/srodtytul] - na podstawie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury minister sprawiedliwości określił wysokość wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=311591]DzU nr 75, poz. 640[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL