Nieruchomości

Gdy gmina przejmuje ziemię za odszkodowaniem

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Przekazanie działek przeznaczonych pod drogę gminną nie korzysta ze zwolnienia od VAT
Prezydent miasta przyznał odszkodowanie wnioskodawcy (spółce) za działki niezabudowane przejęte pod drogę gminną. A skoro tak, to – zdaniem dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie – spełnione zostały przesłanki z art. 7 ust. 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link], by uznać to za dostawę towarów. Bo przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel z nakazu organu władzy publicznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. [b]I taką też wydał 5 maja 2009 r. interpretację indywidualną (nr IPPP1-443-319/09-2/PR).[/b]
Spółka (podatnik), zajmująca się działalnością deweloperską, nabyła wspomniane działki pod przyszłe inwestycje. Nie opodatkowała jednak przeniesienia z mocy prawa gruntów w zamian za odszkodowanie, bo potraktowała kwotę odszkodowania jako wartość netto (zwolnioną od VAT). Organ podatkowy nie podzielił jednak opinii wnioskodawcy co do przysługującego zwolnienia. Uznał bowiem, że w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy za dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.
W tym przypadku odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną. Jeśli zatem przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następuje za odszkodowaniem, to stanowi ono odpłatną dostawę towarów i ze względu na przedmiot czynność taka jest objęta opodatkowaniem. I to stawką w wysokości 22 proc.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL