Akty prawne

Obowiązują od 13 maja 2009

[srodtytul]CŁO[/srodtytul]
- minister finansów określił wzór wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i tryb jego rozpatrzenia, wskazał też dokumenty, które należy do niego dołączyć ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309281]DzU nr 64, poz. 540[/link])
[srodtytul]ŻANDARMERIA WOJSK0WA[/srodtytul] - zmienione rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309273]DzU nr 64, poz. 541[/link]) [srodtytul]ŻOŁNIERZE NIEZAWODOWI[/srodtytul] - on też jest autorem zmian w rozporządzeniu o urlopach żołnierzy niezawodowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309279]DzU nr 64, poz. 542[/link]) [srodtytul]WYWIAD I KONTRWYWIAD WOJSKOWY[/srodtytul] - oraz w rozporządzeniu dotyczącym trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309271]DzU nr 64, poz. 543[/link]) [srodtytul]FUNDUSZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ[/srodtytul] - minister sprawiedliwości wskazał zasady gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309289]DzU nr 64, poz. 544[/link]) [srodtytul]APLIKACJA OGÓLNA[/srodtytul] - w kolejnym rozporządzeniu określił warunki i tryb przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz tryb powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309926]DzU nr 67, poz. 566[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL