Pewnych nieścisłości nie usprawiedliwimy

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wpisałem nieprawidłowo kilka kwot. Czy oznacza to, że księga ta nie może być dowodem w sprawie i fiskus ją odrzuci?
Niestety może się tak stać. Z przepisów wynika, że dowodem może być tylko księga prowadzona rzetelnie i w sposób niewadliwy. Rzetelne są te księgi, w których dokonywane zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Niewadliwe zaś to księgi prowadzone zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.Jeśli przedsiębiorca nie spełni określonych tam warunków, a więc księga będzie nierzetelna lub wadliwa, fiskus może nie uznać jej za dowód. Ale nie w każdym wypadku. Mimo że księga jest wadliwa, może uznać ją za dowóne uchybienia nie mają istotnego znaczenia dla sprawy. Podobnie będzie z rzetelnością.Nie każda jednak pomyłka będzie traktowana jako usprawiedliwiona.[b] NSA w wyroku z 31 maja 2006 r. (II FSK 850/05)[/b] stwierdził, że „księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan faktyczny, co oznacza, że każda sprzeczność ze stanem rzeczywistym, bez względ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL