fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Dochód liczymy co do złotówki

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Czy można przekroczyć kwotę 725 zł na członka rodziny uprawniającą do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Kiedyś dostawałam zasiłek rodzinny, który mi przysługiwał, chociaż nieznacznie przekroczyłam wówczas próg dochodowy, a teraz w podobnej sytuacji gmina odmówiła mi świadczeń z funduszu.
[b]Nie.[/b] Nie ma takiej możliwości. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 725 zł i nie może być przekroczone. Jest to inne rozwiązanie niż dotyczące świadczeń rodzinnych, gdzie przekroczenie dochodu pod pewnymi warunkami jest dopuszczalne. Pozwala na to art. 5 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D98CE9EC90EC3636C019134266F523A8?id=182545]ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.)[/link].
Gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (obecnie 48 zł), to zasiłek przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
Przekroczenie to liczy się korzystnie, bo na osobę, a nie na rodzinę (jeśli rodzina składa się z trzech osób, to dopuszczalne przekroczenie to: 3x48 zł = 144 zł).
W wypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
Analogicznego rozwiązania nie przewiduje jednak ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która wyznacza limit dochodowy uprawniający do świadczeń.
[i]Podstawa prawna:
– art. 9 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=812A327E3B81E67748B039CFA44DF31A?id=295707]ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. DzU 2009 nr 1, poz. 7 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA