Banki

Kredyt Bank zaciągnął kredyt we frankach

Kredyt Bank zawarł z KBC Bank Dublin Branch umowę kredytu podporządkowanego o wartości do 165 mln CHF, czyli 472,7 mln zł
Bank twierdzi, że dzięki zasileniu kredytem wzmocni fundusze własne i podniesie współczynnik wypłacalności.
- Pozyskany kredyt podporządkowany znacząco wzmocni fundusze własne banku oraz wpłynie na zwiększenie wartości współczynnika wypłacalności. Szacuje się, że zwiększenie o kwotę kredytu podporządkowanego funduszy własnych banku wg stanu na dzień 31 marca 2009 r., spowodowałoby wzrost wartości współczynnika wypłacalności do około 10 proc. - czytamy w komunikacie. Kredyt Bank podał, że środki finansowe pozyskane z tej pożyczki będą przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności banku.
Umowa posiada warunek zawieszający, polegający na przedstawieniu kredytodawcy tj. KBC Bank Dublin Branch przez kredytobiorcę tj. Kredyt Bank, zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie kwoty ww. kredytu podporządkowanego do funduszy własnych banku. Pod koniec marca agencja ratingowa Fitch Ratings obniżyła rating indywidualny dla Kredyt Banku do "D" z "C/D" i podtrzymała inne ratingi. Jednocześnie agencja zdecydowała o zaprzestaniu wydawania ratingów dla banku. Fitch podał wtedy, że obniżenie ratingu indywidualnego odzwierciedla pogorszenie środowiska operacyjnego w Polsce, które niesie ryzyko niższych dochodów oraz podwyższonego ryzyka kosztowego dla polskich banków. Na koniec 2008 r. Kredyt Bank był dziewiątym największym polskim bankiem z 401 placówkami oraz 3,7 proc. udziałem w sektorze pod względem aktywów.
Źródło: isb

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL