fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak rozliczymy otrzymanie i zwrot dotacji

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Pieniądze przekazane jako dotacja najczęściej są zwolnione od podatku dochodowego. Nie przeszkadza to jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z ich otrzymaniem, np. z przygotowaniem wniosku
Przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują liczne zwolnienia dla dotacji. Podatku nie trzeba odprowadzać od dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto zwolnione od CIT są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje dostały środki na ten cel z budżetu państwa. Zwolnienia te nie mają jednak zastosowania do dopłat do oprocentowania kredytów bankowych (w zakresie określonym w odrębnych ustawach).W związku z tym firmy mają czasem wątpliwości, czy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z ubieganiem się o dotacje. To dlatego, że przy obliczaniu podstawy opodatkowania co do zasady nie uwzględnia się tych kosztów, które związane są z przychodami zwolnionymi od podatku dochodowego.[srodtytul]Doradztwo i opłaty bankowe...[/srodtytul]Problemem tym zajmowała się m.in. [b]Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 2 marca 2009 r. (IPPB5/423-255/08-2/AS)[/b]. Z wnioskiem ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA