fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Reorganizację stanowisk szef przeprowadzi, wydając odpowiednie polecenia

Pracodawca może przenieść podwładnego na inne stanowisko pracy i zmienić mu jednocześnie dotychczasowe warunki pracy i/lub płacy. Nie może jednak podjąć takiej decyzji sam, bez uzyskania zgody pracownika
Zmiana warunków zatrudnienia może nastąpić w drodze porozumienia zmieniającego. Jeżeli pracownik nie chce go zawrzeć, wówczas jego szef może zastosować wypowiedzenie zmieniające. Trzeba pamiętać, że w tym przypadku powinien zaproponować tej osobie nowe warunki zatrudnienia. Musi tego dokonać na piśmie. Powinien jednak się liczyć z tym, że pracownik odmówi ich przyjęcia. Wtedy zawarta z nim umowa o pracę ulegnie definitywnemu rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia.[srodtytul]Zawsze za zgodą[/srodtytul]Wypowiedzenie zmieniające dotyczy najczęściej dwóch elementów umowy o pracę: stanowiska pracy i wynagrodzenia pracownika. Przed jego dokonaniem szef powinien sprawdzić, jaka umowa o pracę łączy go z pracownikiem.[b]Wypowiedzenie zmieniające stanowisko pracy stosuje się tylko do umów, które można wypowiedzieć definitywnie.[/b] Zmiana stanowiska w drodze wypowiedzenia zmieniającego jest możliwa przede wszystkim w przypadku umowy na czas nieokreślony, ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA