fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ile dostanie niepełnoetatowiec za pracę po godzinach

Zatrudniamy osobę na pół etatu. Prawdopodobnie od przyszłego miesiąca pracownik ten będzie też zostawał po godzinach. Czy za pracę przekraczającą wyznaczony na dany dzień wymiar czasu pracy tej osoby można jej wypłacić dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych?
[b]Tak.[/b]Zgodnie z art. 151 § 5 kodeksu pracy w umowach o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy należy określić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, której przekroczenie będzie uprawniało pracownika do otrzymywania, oprócz „normalnego wynagrodzenia”, także dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych.Określenie takiej dozwolonej liczby godzin dotyczy pracy ponad przyjęty w umowie o pracę wymiar czasu pracy. Nie ma możliwości przyjęcia, że dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikowi po przekroczeniu powszechnie obowiązujących norm czasu pracy. Przekroczenie takie powoduje bowiem pracę w godzinach nadliczbowych, za którą pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z art. 151[sup]1[/sup] k. p.Zatem szef musi ustalić dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość dodatkowego wynagrodzenia za pracę ponad wymiar wynikający z umowy o pr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA