fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pełnomocnik do doręczeń przedsiębiorcy wspólnotowego

Zasada niedyskryminacji dotyczy również doręczania pism sądowych przez sądy polskie – piszą Michał Drozdowicz i Tomasz Zalewski, radcowie prawni z kancelarii Wierzbowski Eversheds w Warszawie
Wniosek taki wynika z art. 12 traktatu o ustanowieniu Wspólnot Europejskich (TWE), który zakazuje dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, oraz wyroków Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości (ETS) stwierdzających, że zakaz ten rozciąga się na krajowe przepisy procedury cywilnej.Zgodnie z art. 1135 § 1[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3A955B13981B4F2C3D7908CF55D898B8?id=70930] kodeksu postępowania cywilnego[/link] strona zamieszkała za granicą ma bezwzględny obowiązek wskazania w Polsce pełnomocnika do doręczeń w dwóch sytuacjach:> jeśli w ogóle nie ustanowiła pełnomocnika w sprawie,> gdy wprawdzie go ustanowiła, lecz nie zamieszkuje on w Polsce.Brak pełnomocnika oznacza, że kolejne pisma przeznaczone dla tej strony sąd pozostawi w aktach ze skutkiem doręczenia (art. 1135 § 2).Analizowany przepis wywołuje przynajmniej dwa doniosłe skutki praktyczne.Po pierwsze zobowiązanym do powołania w Polsce pełnomocnika do doręczeń może być obywatel...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA