fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mieszkaniowe

Grunty rolne nieprzeznaczone pod budowę nie są objęte VAT

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność rolną Skarbu Państwa jest zwolniona od podatku
Tak uznał [b]dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Jego interpretacja z 31 marca 2009 r. (nr IPPP1/443-142/09-2/AW)[/b] potwierdza stanowisko podatnika.
Agencja, która wystąpiła o interpretację ustawy o VAT, przygotowuje do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową (działkę gruntów ornych klasy RIVa, RIVb, RV) Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest ona częściowo w obszarze występowania surowców mineralnych, częściowo w obszarze górniczym udokumentowanego złoża surowców mineralnych, a w pozostałej części – na gruntach rolnych. Złoże iłów i mułów trzeciorzędowych zalega na prawie 2/3 powierzchni działki.
Nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sporządzona została natomiast przez rzeczoznawcę majątkowego wycena wartości rynkowej tej nieruchomości w celu ustalenia ceny sprzedaży w trybie przetargu. Przyjęta na podstawie tej wyceny cena wywoławcza zawiera wartość surowców, tj. złóż iłów i mułów, stanowiących część składową nieruchomości gruntowej.
Zdaniem wnioskodawcy sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej będzie korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy jako dostawa terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany oraz przeznaczony pod zabudowę. Według agencji złoża kopalin stanowią część składową nieruchomości gruntowej i nie są obiektami budowlanymi. Powołała się przy tym na art. 5 ust. 3, art. 6 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 i art. 58 ustawy – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9E7E6D8F8E610CFB42C39B3444FD8FB3?id=179908]Prawo geologiczne i górnicze[/link], uchwałę siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lipca 2001 r. (sygn. FPS 2/2001) oraz wyrok [b]Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 31 stycznia 2006 r. (sygn. I SA/Wr 1064/2004)[/b].
Takiego samego zdania był dyrektor warszawskiej Izby Skarbowej. Jak przypomniał, dostawa gruntów co do zasady podlega opodatkowaniu VAT. Jednak nie w każdym wypadku pojawi się obciążenie podatkiem od towarów i usług. Aby odpłatna dostawa gruntów podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być realizowana przez podatnika VAT, a jej przedmiotem musi być nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca teren budowlany lub przeznaczony pod zabudowę.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA