fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wyjazd do sanatorium?

[b]Mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim i co roku korzystam z pobytów w sanatorium. W 2008 r. byłam w sanatorium na własny koszt, ale na zabiegi rehabilitacyjne miałam skierowanie z NFZ. Za pobyt w sanatorium otrzymałam fakturę z wyszczególnieniem: za pobyt w hotelu, wyżywienie oraz za opiekę lekarsko-pielęgniarską. Czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej?[/b]
Osoby niepełnosprawne mogą odliczyć od dochodu wydatki na rehabilitację. Ulga przysługuje m.in. osobom, które posiadają orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.
Katalog wydatków rehabilitacyjnych premiowanych odliczeniem znajdziemy w art. 26 ust. 7a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=33E0DB1AFEF194DCDF107CEB41A4F8A3?id=80474]ustawy o PIT[/link]. Obejmuje m.in. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych. Od dochodu można również odliczyć koszty zabiegów rehabilitacyjnych.
Jak więc widać ustawa o PIT nie wspomina nic o sanatoriach. Pojęcie to znajdziemy w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BEAEB0E838F4E6A7F3279658C12F7495?id=184739]ustawie z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej[/link]. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 sanatorium jest zakładem opieki zdrowotnej.
Natomiast z definicji zawartej w Wikipedii wynika, że jest to zakład leczniczy wykorzystujący walory klimatyczne, przyrodnicze i naturalne, wywierające korzystny wpływ na organizm człowieka, zlokalizowany zazwyczaj w miejscowości uzdrowiskowej.
Z kolei [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=339D69ECD836472ED9C665EA82244179?id=179015]ustawa z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych[/link] mówi, że zakład lecznictwa uzdrowiskowego to zakład opieki zdrowotnej działający na obszarze uzdrowiska, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności wykorzystujący warunki naturalne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Tak więc sanatorium to zakład lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mówi art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT.
[b]W pojęciu „odpłatność za pobyt ” mieszczą się wydatki związane z noclegiem i wyżywieniem. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 10 marca 2008 r. (I SA/Ke 5/08)[/b], w którym stwierdzono, że koszty pobytu na leczeniu, turnusie rehabilitacyjnym bądź w placówkach pielęgnacyjno - opiekuńczych obejmują zarówno wydatki na zabiegi jak i koszty zakwaterowania i wyżywienia.
[b]Wydaje się, że odliczyć od dochodu można również opłaty za opiekę lekarsko-pielęgniarską. Jest to bowiem integralny koszt pobytu na leczeniu w sanatorium.[/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA