fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rażące niedbalstwo wykluczy wypłatę z ZUS

Jeżeli wyłączną przyczyną wypadku drogowego pracownika była nieznajomość przepisów, to jego zachowanie stanowi rażące niedbalstwo
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Poszkodowany w wypadku przy pracy nie zawsze uzyska świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Będzie tak np., gdy naruszy przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Tak wynika z art. 21 ust. 1[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B7DC18B217528FC307803A7317CEF45C?id=167515] ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.). [/link][srodtytul]Musi być wina[/srodtytul]Co to jest rażące niedbalstwo? Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawie. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że stanowi ono najwyższą postać winy nieumyślnej graniczącą z winą umyślną sprawcy.Zatem przez działanie z rażącym niedbalstwem należy rozumieć takie sytuacje, w których poszkodowany zdaje sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa. A to dlatego, że zwykle wy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA