fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Do wystawienia faktury można upoważnić innego przedsiębiorcę

Dopuszczalne jest zlecenie przez podatnika wystawiania faktur firmie zewnętrznej na podstawie o udzielonego pisemnego upoważnienia
Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Choć przepisy nie dopuszczają zlecenia wystawiania faktur firmie zewnętrznej, właściciele firm mogą z takiej możliwości skorzystać. I to bez ponoszenia ryzyka podatkowego
W obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje, w których podatnik zamierza zlecić wystawienie faktury firmie zewnętrznej. Możliwość taka nie wynika bezpośrednio z przepisów podatkowych. Dlatego często pojawiają się wątpliwości, czy powierzenie wystawienia faktury innemu podmiotowi wiąże się dla podatnika z ryzykiem zakwestionowania takiej czynności przez organy podatkowe.[srodtytul]Co mówią przepisy...[/srodtytul]Zgodnie z art. 106 ust. 8 pkt 3 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawione przez inne podmioty niż podatnicy dokonujący sprzedaży, o których mowa w art. 106 ust. 1 i ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2F57DBA897900CD5587D19EEDFED8651?id=291169]ustawy o VAT.Przepisy rozporządzenia w sprawie faktur (DzU z 2008 r. nr 212, poz. 1337) [/link]wskazują możliwość przeniesienia obowiązku wystawiania faktur na nabywcę. Prze...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA