fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

  • 09.04.2020

Szansa w usługach, turystyce i gospodarce morskiej

ROL
Zachodniopomorskie należy do województw niewykorzystujących potencjału gospodarczego, w rezultacie traci dystans do innych. W 2000 r. PKB na osobę było tu wyższe o 1,7 proc. niż średnio w kraju, w 2004 r. wskaźnik ten był niższy od przeciętnej o 7 proc.
W żadnym innym województwie nie było tak dużej zmiany relacji PKB do średniej krajowej w tym okresie. Ważne elementy potencjału gospodarczego województwa to duża liczba osób prowadzących działalność gospodarczą (największa w Polsce w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców), głównie w sektorze usług, dobrze wykształcone kadry oraz nadmorskie położenie przy granicy z Niemcami.[srodtytul]Trzeba wspierać przedsiębiorczość[/srodtytul]Rozwój gospodarczy województwa zachodniopomorskiego jest ściśle związany ze wspieraniem sektora usług, ekspansji transgranicznej, zpoprawą zaawansowania technologicznego przemysłu oraz ze wzmacnianiem ukształtowanej historycznie specjalizacji regionalnej.Silny sektor usług w województwie i duża liczba osób prowadzących działalność gospodarczą wymagają rozbudowy infrastruktury biznesu, czyli firm doradczych, prawnych, biur rachunkowych. Zwiększenie zatrudnienia w usługach rynkowych (handel transport, turystyka, obsługa biznesu) da...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA