• 18.08.2018

Najbardziej skorzystały średnie firmy

Ile unijnej pomocy trafiło już do regionu
ROL
W walce o unijne dotacje dla firm najwięcej skorzystały przedsiębiorstwa z regionalnych metropolii - Bydgoszczy i Torunia
Kujawsko-pomorskie znajduje się w grupie tych województw, które dość sprawnie realizują unijny program dla regionów na lata 2004 - 2006. Pod względem wartości przyznanych dotacji (podpisanych umów) ustępują jedynie pomorskiemu. Nieźle jest też z poziomem wypłaconej pomocy. Według najnowszych danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego województwo kujawsko-pomorskie jest piątym regionem w kraju - do beneficjentów dotacji trafiło już 55,2 procent środków, które były do dyspozycji w latach 2004 - 2006. To zdecydowanie więcej niż średnia krajowa, która wynosi 45,3 proc. Lepsza do Kujaw i Pomorza jest Małopolska, region lubuski, świętokrzyski i Podlasie.
Nie najlepiej na tle całego programu przedstawia się tempo, w jakim pieniądze trafiają do najmniejszych firm. Mikroprzedsiębiorstwa, dla których wsparcie rozdzielano właśnie w ramach programu regionalnego, zgłosiły ogromne zainteresowanie unijną pomocą. Wnioski o przyznanie dotacji ponaddwukrotnie przekroczyły dostępną pulę. Dotychczas wartość umów podpisanych z tymi, którzy pozytywnie przeszli sito selekcji, nie przekroczyła trzech czwartych dostępnych środków. Faktycznie na konta mikroprzedsiębiorców trafiło jeszcze mniej - 27 proc. z ponad 6,7 mln zł, które przyznano firmom. Z unijnego programu wsparcia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach najwięcej pieniędzy zdobyły firmy z Bydgoszczy. Na 228 firm które, w regionie, które dostały dotacje, blisko jedna czwarta to właśnie podmioty z Bydgoszczy. Trafiło do nich nieco ponad 31 mln zł. Niecałe 7 mln zł mnie zasiliło konta 36firm z Torunia. Łącznie regionalne przedsiębiorstwa zdobyły na swoje inwestycje ponad 153 mln zł. To daje regionowi trzecie miejsce w kraju.
W wyścigu o unijną pomoc prym wiodły firmy średnie - 66 proc. umów o dotacje podpisano właśnie z nimi. Z informacji z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która odpowiadała w regionie za rozdział dotacji, wynika, że sporą część firm zainteresowanych wsparciem stanowiły przedsiębiorstwa z branży papierniczej i drukarskiej. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się środki, które przedsiębiorcy mogli przeznaczyć na projekty doradcze. To jednak tendencja charakterystyczna dla całej Polski - pieniądze na inwestycje rozchodziły się pniu. By wykorzystać budżet przeznaczony na wsparcie doradztwa w firmach - np. projekty związane z systemami zarządzania jakością ISO - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości musiała ogłosić kilkanaście konkursów. W województwie kujawsko-pomorskim tę formę wsparcia przyznano 103 firmom - łącznie niecałe 2 mln zł. Najczęściej były to granty poniżej 10 tys. zł. Samorządy wykorzystały unijne pieniądze przede wszystkim na podstawowe inwestycje: drogi i kanalizacje. - Trudno się temu dziwić - potrzeby są ogromne - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Podkreśla jednak, że program regionalny na lata 2004 - 2006 mógłby przynieść lepsze efekty. - Przede wszystkim powinniśmy wspierać te projekty, które niosą z sobą trwałe miejsca pracy. To jest bowiem najważniejsza lokomotywa rozwoju - podkreśla Całbecki. Jego zdaniem obowiązująca w programie procedura konkursowa wyboru projektów. - Samorządy zgłosiły tysiące projektów, które nie zostały zrealizowane. W przygotowanie wymaganej dokumentacji włożyły wiele wysiłku, wydały sporo pieniędzy. Uważam, że można byłoby je lepiej wykorzystać. Dlatego moim zdaniem lepszą metodą jest przygotowywanie jedynie kluczowych inwestycji, które realinie przełożą się na rozwój - uważa Całbecki. Województwo korzysta także ze środków Funduszu Spójności. Łącznie na sześć projektów z zakresu ochrony środowiska region pozyskał ponad 204 mln euro. W Bydgoszczy trwa m.in. remont systemu kanalizacji. W Toruniu Unia finansuje projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Projekty finansowane z Funduszu Spójności realizowane są także we Włocławku i Grudziądzu.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL