fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma w pokoju

ROL
Prowadzę działalność gospodarczą we własnym domku jednorodzinnym, gdzie mam wydzielony do tego celu pokój. Co jakiś czas kupujemy miał węglowy, na który mam dowód KP. Rachunki za energię i gaz rozliczam według udziału procentowego powierzchni pokoju w powierzchni domu. Czy taki dowód zapłaty mogę przyjąć do księgi przychodów i rozchodów?
Zarejestrowanie działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania pozwala na ujmowanie w kosztach podatkowych części kosztów związanych z eksploatacją domu, np. opłat za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, telefon.Zasady podziału kosztów należy ustalić samodzielnie. [b]Powszechnie akceptowany jest zaproponowany w treści pytania udział procentowy (stosunek powierzchni pokoju przeznaczonego do prowadzenia działalności do powierzchni domu)[/b]. Posługując się takim współczynnikiem, podatnik oblicza, jaką część kosztów może ująć w księdze przychodów i rozchodów.Sposób dokumentowania wydatków określa § 14 ust. 2 pkt 7 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170518]rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU nr 152, poz. 1475 ze zm.)[/link].Przepis ten mówi, że wydatki związane z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, g...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA