fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

  • 20.02.2019

Miliardy euro na rozwój

Na lata 2007 - 2015 dla Polski przewidziane jest 85,56 mld euro z Unii Europejskiej. Ponad 67 mld euro stanowią środki na realizację wspólnotowej polityki spójności, której głównym założeniem jest wyrównywanie różnic rozwojowych między regionami Unii. Polskę czeka wyjątkowe wyzwanie. Trafi do nas najwięcej funduszy spośród wszystkich państw członkowskich
Mając na względzie rozmiary wyzwania oraz świadomość szansy, jaką stanowią fundusze unijne, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało kompleksowy plan działania - Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015.Uwzględnia ona zarówno unijne, jak i krajowe źródła finansów mających służyć rozwojowi kraju. Strategia zakłada m.in. poprawę stanu infrastruktury transportowej, społecznej i technicznej, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, informatyzację, zwiększenie liczby miejsc pracy i wykwalifikowanych pracowników, uatrakcyjnienie obszarów wiejskich, usprawnienie administracji publicznej.Szczegółowy opis sposobu osiągnięcia celów założonych w strategii oraz to, na co wykorzystamy wspomniane 67,3 mld euro, określa Narodowa Strategia Spójności. Komisja Europejska wymaga od krajów członkowskich złożenia takiego dokumentu. Podstawowym założeniem jest realizacja czterech ogólnopolskich programów, z których każdy koncentruje się na odrębnej dziedzinie rozwoju ...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA