fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie każdy bezprawnie zwolniony związkowiec wróci na swoje stanowisko

Aby rozstać się z chronionym działaczem związkowym, musisz mieć na to zgodę zarządu jego zakładowej organizacji. Choć brak takiej akceptacji czyni zwolnienie bezprawnym, nie zawsze chroniony powróci do pracy
Wybrani działacze związkowi są szczególnie chronieni przed utratą posady. Gwarantuje im to art. 32[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162202] ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.)[/link].Zatem [b]szef nie może bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej (zoz) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym w uchwale zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem zoz, upoważnionym do jej reprezentowania wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy[/b]. W zależności od liczebności związku ustawa podaje limity pracowników, których można objąć uchwałą jako chronionych przed utratą pracy.Nie wolno rozstać się z nimi przez okres wskazany w tej uchwale, a po jego upływie – przez czas odpowiadający połowie okresu z uchwały, maksymalnie jednak przez rok. Wymóg akceptacji zarządu do...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA