fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ulgi zachęcą do tworzenia nowych miejsc pracy

Autor Listalek
Flickr
Będą ulgi dla biznesu w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną
Preferencje adresowane będą do wszystkich przedsiębiorców, także dla nowych małych przedsiębiorstw, jeżeli od ich utworzenia nie minęło więcej niż pięć lat.Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów, które zmienia dotychczasowe regulacje w tym zakresie. Określa ono szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnotowym rynkiem. Pomoc polegająca m.in. na odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty podatku czy zaległości podatkowej ma być udzielana zgodnie z ordynacją podatkową.Pomoc będzie udzielana jako regionalna pomoc inwestycyjna oraz pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw. Zgodnie z rządową propozycją, maksymalna intensywność pomocy dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw, liczona jako stosunek ekw...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA