fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trudne rachunki

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Czy w trakcie szacowania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na fundusz socjalny uwzględniamy osoby przebywające na świadczeniu rehabilitacyjnym, z którymi nie rozwiązano stosunku pracy?
[b]Tak [/b]Dopóki z tymi osobami nie rozwiązano stosunku pracy, dopóty traktuje się je do celów naliczenia odpisu na fundusz jako pracowników. Naliczamy też na nich odpisy w zależności od tego, w jakich warunkach są zatrudnieni. Jeśli w normalnych, odpis wynosi 37,5 proc. średniej płacy, gdy w szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, to 50 proc.[b]Jak ustalić liczbę osób z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością, na których chcemy zwiększyć odpisy podstawowe o 6,25 proc. średniej płacy? Chodzi o stan ich zatrudnienia 31 grudnia 2008 r. czy też średnią z całego roku, jeśli ich liczba zmieniała się w tym okresie? [/b]Pracowników niepełnosprawnych uwzględniamy w przeciętnej prognozowanej liczbie zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (co korygujemy w końcu roku na podstawie rzeczywistego zatrudnienia w roku) i mnożymy przez wskaźnik odpisu 37,5 proc. podstawy naliczania. Następnie na każd...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA