fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 16 marca 2009

[srodtytul]EMERYTURY FUNKCJONARIUSZY PRL [/srodtytul]
- ustawa z 23 stycznia obniżająca wysokość emerytur dla funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL, czyli zmieniająca dwie ustawy: o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin; o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300713]DzU nr 24, poz. 145[/link]) [srodtytul]LEKI[/srodtytul]
- cztery rozporządzenia ministra zdrowia, z których wynika m.in., że jedne leki staniały, a inne podrożały. Rozporządzenia te dotyczą: > wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, > wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, > limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, > wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=303365]DzU nr 35, poz. 275 – 278[/link]) [srodtytul]PRZEDTERMINOWE WYBORY[/srodtytul] - w niedzielę 10 maja odbędą się przedterminowe wybory wójta gminy Świdwin w województwie zachodniopomorskim ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=304632]DzU nr 41, poz. 331[/link]) [srodtytul]SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE[/srodtytul] - zmienione 5 marca rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego dotyczące udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach sektorowego programu operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=304635]DzU nr 41, poz. 332[/link]) [srodtytul]DOKUMENT PODRÓŻY[/srodtytul] - wzór dokumentu podróży przewidzianego w konwencji genewskiej ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=304630]DzU nr 41, poz. 333[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA