fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie doszło do kompensaty, więc powstał przychód

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Wierzytelności nie mogą być skompensowane z należnościami z tytułu usług, które nie zostały wykonane. W takiej sytuacji po stronie kontrahenta, który nie wykonał czynności ekwiwalentnej, powstaje przysporzenie z tytułu nieodpłatnego świadczenia, opodatkowane CIT
[b]Tak orzekł WSA we Wrocławiu 19 grudnia 2008 r. (I SA/Wr 679/08)[/b].Spółka kupiła od kontrahenta towary i otrzymała na nie fakturę. Następnie zawarła umowę z tym kontrahentem o świadczenie na jego rzecz usług marketingowych i wystawiła mu faktury. Obie strony uzgodniły, że w ramach wzajemnych rozliczeń nastąpi kompensata należności wynikających z tych faktur.W wyniku kontroli organy podatkowe stwierdziły jednak, że usługi marketingowe nie zostały wykonane przez spółkę i dlatego uznały, że nie mogło dojść do kompensaty. Ich zdaniem spółka otrzymała przysporzenie od swojego kontrahenta, odpowiadające wartości dostarczonych do niej towarów, za które kontrahent nie otrzymał zapłaty.WSA uchylił ich decyzję. Stwierdził, że choć nie ma wątpliwości, iż usługi nie zostały wykonane, to organy w sposób wystarczający nie udowodniły, że doszło do zwolnienia spółki z długu lub do rezygnacji z dochodzenia od niej długu. Dlatego też konieczne sta...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA