fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za dotację lepiej kupić meble niż samochód

ROL
Osoby otrzymujące dotację na rozpoczęcie działalności nie powinny przeznaczać jej na zakup środków trwałych, bo wtedy nie będą mogły zaliczyć wydatków do kosztów. Jeśli za przekazaną im kwotę nabędą wyposażenie, towary lub usługi, to takie ograniczenia nie będą ich dotyczyć
Bezrobotny, który zamierza otworzyć własną firmę, może liczyć na pomoc w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Wynika to z art. 46 ust. 1 pkt 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.)[/link].Zgodnie z tym przepisem [b]starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności. Wysokość takiego dofinansowania nie może być wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3096,55 zł.[/b]Warto się ubiegać o te środki. Po pierwsze jest to pomoc bezzwrotna. Po drugie jej otrzymanie jest zwolnione od podatku dochodowego. Po trzecie wydatki sfinansowane z przekazanych pieniędzy są kosztem uzyskania przychodów (wyjątkie...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA