fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 223 z 18 grudnia 2008

[b]Ustawy[/b] (poz. 1456 – 1466), jedna z 17 października i jedna z 6 listopada oraz dziewięć z 21 listopada:
[b]O zmianie ustawy:[/b]
– o świadczeniach rodzinnych; 2 stycznia 2009 r.,
– prawo o ustroju sądów powszechnych; 2 stycznia,
– kodeks pracy; 18 stycznia,
– prawo o ruchu drogowym; dwie zmiany z tej samej daty; obie 2 stycznia,
– o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 19 czerwca,
– o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw; 1 stycznia,
– o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania; 2 stycznia,
– o rachunkowości; 18 grudnia,
[b]Nowe ustawy:[/b]
– o pracownikach samorządowych; 1 stycznia,
– o wspieraniu termomodernizacji i remontów; 19 marca.
[b]Rozporządzenia Rady Ministrów [/b](poz. 1467 – 1468), dwa z 2 grudnia, zmieniające rozporządzenia w sprawie:
- o warunkach udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację,
- warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych; oba 18 grudnia.
[b]Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 1469 – 1470), dwa z 9 grudnia, w sprawie:
- statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do spraw Uchodźców; 1 stycznia,
- przyporządkowania działalności oznaczonej kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności; 18 grudnia.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1471 – 1474):
- [b]finansów[/b] z 16 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego; 1 stycznia,
- [b]infrastruktury[/b] z 5 grudnia w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej; 2 stycznia,
- [b]sprawiedliwości[/b] z 2 grudnia w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej; 2 stycznia,
- [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 5 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej; 2 stycznia.
[b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 1475 – 1476), dwa z 9 grudnia:
- o niezgodności z konstytucją (K 61/07) art. 10 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie odnoszącym się do gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego oraz art. 17 ust. 3 tej ustawy w zakresie, w jakim uzależnia likwidację rodzinnego ogrodu działkowego na cel publiczny od zgody Polskiego Związku Działkowców; w tym zakresie straciły moc 18 grudnia,
- o zgodności z konstytucją (SK 43/07) art. 216 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=292816]Dz.U. nr 223[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA