fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bank też jest podatnikiem

Jeżeli samochód stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich
Zasada taka wynika wprost z art. 9 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.Sytuacja dotyczy również banków, które udzielają kredytów na finansowanie zakupu pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. [b]Najczęściej banki zabezpieczają spłatę kredytu poprzez udział w prawie własności, co powoduje, że stają się współwłaścicielem pojazdów podlegających opodatkowaniu, a przez to na równi z kredytobiorcą stają się również podatnikiem.[/b] Dochodzenie zaległych podatków od tych instytucji stanowi problem wielu gmin.[srodtytul]Na żądanie gminy zapłaci bank[/srodtytul]Każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek złożyć deklarację, natomiast uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych. Bank obowiązany jest zatem złożyć stosowną deklarację na podatek od środków transportowych i uiścić należny gminie podatek. Najczęściej jednak banki zobowiązują kredytobiorców do ponoszenia wszelkich danin ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA