fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poborca skarbowy nie od razu zapuka do drzwi

ROL
Urząd będzie mógł egzekwować podatek dopiero wtedy, gdy decyzja stanie się ostateczna. Są jednak odstępstwa od tej zasady
Fiskus będzie mógł wcześniej przystąpić do ściągania podatku, jeśli uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji może nie zostać wykonane, bo np. przedsiębiorca sprzedaje swój majątek.Zgodnie z art. 239a [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] (wchodzącym w życie 1 stycznia 2009 r.) decyzja nieostateczna (czyli taka, na którą podatnik może złożyć odwołanie) nie podlega wykonaniu. Chyba że nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.[srodtytul]Kiedy natychmiastowa egzekucja[/srodtytul]O tym, kiedy decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, mówi art. 239b ordynacji podatkowej. Aby było to możliwe, organ podatkowy musi uprawdopodobnić (czyli ma łatwiejsze zadanie niż przy udowodnieniu), że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Oprócz tego niezbędne będzie wykazanie, że zaistniała przynajmniej jedna z wymienionych okoliczności:- organ podatkowy ma informa...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA