fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 22 grudnia 2008

[srodtytul]OPERATOR URZĄDZEŃ RADIOWYCH[/srodtytul]
minister infrastruktury określił rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych, zakres wymogów egzaminacyjnych, tryb i okresy niezbędnych szkoleń, wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290177]DzU nr 206, poz. 1290[/link])
[srodtytul]MONETY[/srodtytul]
dzisiaj wchodzą do obiegu monety nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł upamiętniające 90. rocznicę powstania wielkopolskiego ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292788]MP nr 95, poz. 821[/link])
[srodtytul]PRZEDTERMINOWE WYBORY[/srodtytul]
- na niedzielę 15 lutego 2009 roku prezes Rady Ministrów wyznaczył datę przedterminowych wyborów prezydenta Olsztyna ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=293266]DzU nr 225, poz. 1492[/link])
[srodtytul]RYBOŁÓWSTWO MORSKIE[/srodtytul]
- minister rolnictwa i rozwoju wsi określił sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na morzu terytorialnym, w Zatokach Puckiej i Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=293275]DzU nr 225, poz. 1497[/link])
- on też zmienił swoje rozporządzenie na temat wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz warunków wykonywania rybołówstwa morskiego ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=293264]DzU nr 225, poz. 1498[/link])
[srodtytul]WYROKI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO[/srodtytul]
- w poniedziałek 22 grudnia straciły moc jako niekonstytucyjne:
– art. 89 ust. 5 (w zakresie, w jakim umożliwia osobie obwinionej wybór obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym wyłącznie spośród pracowników mianowanych NIK) oraz art. 93 ust. 2 pkt 1 (w zakresie, w jakim stwarza podstawę rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z pracownikiem mianowanym kobietą wcześniej niż z pracownikiem mianowanym mężczyzną) ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli – K 33/07
– art. 227 § 1 ustawy z 16 września 1982 – Prawo spółdzielcze w brzmieniu obowiązującym przed 15 stycznia 2003 r. – K 12/08
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA