fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy organ odmawia ulgi, powinien to uzasadnić

Zanim organy podatkowe odmówią udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, powinny sprawdzić, czy istnieją przesłanki do jej udzielenia. Muszą zatem wziąć pod uwagę warunki dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis
Stanowisko takie potwierdził [b]WSA w Krakowie z 26 listopada 2008 r. (I SA/Kr 1130/08)[/b]Urząd skarbowy odmówił umorzenia odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik złożył wniosek o umorzenie odsetek oraz rozłożenie na raty zaległości wynikającej ze złożonych korekt deklaracji w ramach pomocy de minimis. Wniosek uzasadnił brakiem możliwości jednorazowego uregulowania zaległości bez narażania siebie na utratę środków koniecznych do utrzymania rodziny. Twierdził także, że może to doprowadzić do zamknięcia prowadzonej działalności gospodarczej, a w konsekwencji zwolnienia zatrudnionych osób.Zdaniem organu podatkowego w tej sprawie nie występują żadne szczególne okoliczności przemawiające za przyznaniem ulgi. Umorzenie odsetek ma charakter wyjątkowy i nie można czynić z niego powszechnie stosowanego środka mającego na celu umożliwienie podatnikom niepłacenia należności budżetowi. Prowadząc działalność gospodarczą, podatnik odp...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA