fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Notowania

KNF: Przez opcje 35 spółek z GPW straciło 155 mln zł

Sprawa opcji nie zagraża obecnie systemowi stabilności banków i innych podmiotów sektora finansowego w Polsce, a łączna kwota odpisów banków z tytułu opcji nie powinna przekroczyć 10-15 proc. z kwoty około 5,5 mld zł - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego
KNF szacuje, że straty na opcjach poniosło 35 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, notując z tego tytułu łączną stratę 155 mln zł.
- Z informacji uzyskanych od banków znacząco zaangażowanych w transakcje na instrumentach pochodnych zawierane z podmiotami niefinansowymi wynika, że obecny poziom ekspozycji kredytowej z tytułu transakcji opcyjnych z klientami nie stanowi zagrożenia stabilności i wypłacalności sektora bankowego - głosi komunikat KNF.
- Łączna kwota odpisów/strat banków nie powinna przekroczyć 10–15 procent kwoty negatywnej dla klientów wyceny transakcji opcyjnych, wstępnie szacowanej na około 5,5 mld zł, przy założeniu utrzymania obecnego poziomu kursów walut obcych - napisano w komunikacie
Komisja podała, że wśród firm z GPW stronami transakcji walutowymi instrumentami pochodnymi jest obecnie lub było w 2008 r. 162 emitentów.
- W grupie 99 podmiotów, które były lub są zaangażowane w opcje większość spółek nie poniosła w 2008 roku strat z tytułu zrealizowanych już kontraktów. 35 emitentów wykazało stratę z tego tytułu, a 4 kolejne spółki zapowiadają ujemną ekspozycję z tytułu opcji realizowanych w grudniu bieżącego roku - podał KNF.
Źródło: Reuters
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA