fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pełnomocnik może być karany

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Prawo zamówień publicznych zakazuje startować w przetargu spółkom, w których władzach zasiadają osoby skazane za niektóre przestępstwa. Czy dotyczy to również pełnomocników? Czy osoba umocowana do reprezentowania wykonawcy w przetargu musi złożyć zaświadczenie o niekaralności?
[b]Nie[/b] Przepisy precyzyjnie określają, kiedy wykonawca zostaje wykluczony z przetargu. I tak przykładowo – gdy chodzi o spółkę z o.o., to wykluczeniu podlegają te, w których członkiem organu zarządzającego jest osoba prawomocnie skazana za wymienione w ustawie przestępstwa. Gdy wykonawcą jest spółka partnerska, to skazanym nie może być ani partner, ani członek zarządu. Żaden z przepisów nie mówi o wykluczeniu wykonawcy reprezentowanego przez skazanego pełnomocnika.Zamawiający nie ma zresztą prawa żądać od pełnomocników zaświadczeń o niekaralności. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy może on domagać się informacji z Krajowego Rejestru Karnego tylko w zakresie określonym w ustawie, a ta nie wspomina o pełnomocnikach.[i]Podstawa prawna:24 ust. 1 pkt 8 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=247401]prawa zamówień publicznych (tekst ujedn. DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) [/link]oraz § 1 ust. 1 pkt 4 [link=http://akty...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA