fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Można kwestionować zarobek likwidatora

Fotorzepa, Darek Golik
Likwidatorami spółki jawnej są co do zasady wszyscy jej wspólnicy. Sąd rejestrowy może jednak ustanowić likwidatorami tylko niektórych spośród wspólników albo inne osoby.
Taka możliwość przewidziana została w art. 71 § 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=133014]kodeksu spółek handlowych[/link]. Sąd może podjąć taką decyzję z ważnych powodów na wniosek wspólnika lub innej osoby mającej w tym interes prawny.Na podstawie tego przepisu sąd rejestrowy ustanowił spoza grona wspólników likwidatora spółki jawnej Sadam-Gastro i przyznał mu wynagrodzenie za wykonywanie tej funkcji w kwocie 50 tys. zł. [b]Przepisy k.s.h. odnoszące się bezpośrednio do spółki jawnej nie mówią nic o tym wynagrodzeniu. [/b]Sąd uznał jednak, że należy zastosować odpowiednio art. 276 § 5 k.s.h. zobowiązujący sąd do ustalania wysokości wynagrodzenia ustanowionych przez tenże likwidatorów spółki z o.o.Wynagrodzenie to zakwestionował w zażaleniu jeden ze wspólników likwidowanej spółki. Sąd I instancji je odrzucił. Przyjął, że na tego rodzaju decyzję żaden środek zaskarżenia nie przysługuje.W zażaleniu na postanowienie o odrzucen...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA