fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy wykonawca może żądać unieważnienia postępowania przetargowego

Od 24 października, tj. dnia wejścia w życie nowelizacji prawa zamówień publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza nie będzie mogła samodzielnie unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – pisze konsultantka z Kuczek Maruta i Wspólnicy sp.j. Kancelaria Radców Prawnych
Zarówno pod rządami ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 r., jak i aktualnego [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=247401]prawa zamówień publicznych [/link](pzp) z 2004 r. w zasadzie bez wyjątków przyjmowano, że interes prawny wykonawcy wnoszącego protest (odwołanie, skargę) musi polegać na możliwości uzyskania przez niego zamówienia w tym konkretnym postępowaniu, w którym wnosi protest, odwołanie lub skargę. Niedopuszczalne jest zatem żądanie przez niego unieważnienia postępowania, ponieważ uwzględnienie tego żądania uniemożliwia wykonawcy uzyskanie zamówienia. Wykonawca, który żąda unieważnienia postępowania, pozbawia się szansy na wygranie przetargu, co pozbawia go również interesu prawnego do wniesienia opartego na tym żądaniu protestu czy odwołania.[srodtytul]Kiedy jest konieczne[/srodtytul]Problem istnienia bądź nieistnienia interesu prawnego we wnoszeniu środków ochrony prawnej pojawia się, gdy w danym postępowaniu nie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA