fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kto bierze kredyt w gminie

To, który organ jest właściwy do podjęcia decyzji o zaciągnięciu takiego zobowiązania, zależy od tego, czy kredyt jest krótko czy długoterminowy
Uprawnionym do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego w stosunkach zewnętrznych, a zatem do zaciągnięcia zobowiązania w jej imieniu i na jej rzecz z tytułu umowy pożyczki bądź umowy kredytu jest odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent), dwóch członków zarządu powiatu działających łącznie i marszałek województwa. Pod względem wymaganej reprezentacji umów tych właściwie nic zatem nie różni od innych czynności prawnych dokonywanych w imieniu jednostki samorządu terytorialnego.Bardziej skomplikowana jest kwestia wewnętrzna: kto w strukturze organizacyjnej jednostki jest uprawniony do podjęcia decyzji o zaciągnięciu zobowiązania finansowego. Sytuacja prawna różni się tu w zależności od tego, czy mamy do czynienia z kredytem długoterminowym (o okresie spłaty powyżej jednego roku) czy krótkoterminowym.Do wzięcia kredytu długoterminowego każdorazowo konieczna jest uchwała organu stanowiącego jednostki (rady gminy, rady powiatu bądź sejmiku wojew...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA